AMACIMIZ

Ülkemizde arkeoloji biliminin gelişmesinde ve yöre halkının arkeolojiye ve arkeolojik eserlere ilgisinin artmasında büyük bir rol oynayan kopya eser müzeleri tarihsel bilincin oluşmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kopya eserler başta arkeoloji olmak üzere üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılmakta, aynı zamanda halkın bu eserleri ziyaret ederek bilgi edinmeleri de mümkün olmaktadır.

Bölgelere göre farklı nitelikler barındıran, tarihi, kentsel, kırsal ve doğal bütünlükler açısından zengin ve dünya kültür mirasının önemli bir bölümüne sahip olduğumuz coğrafyada, süreç içerisinde yurtdışına kaçırılan eserlerimizin birebir kopyaları getirilerek, kültürel zenginliğimiz ve bu zenginliğin korunması yolundaki bilincin geliştirilmesi, toplum belleğinin oluşturulması, bilgi ve deneyimin artması konusunda farkındalık yaratmak başta öğrencilerimiz olmak üzere ziyaretçilerin sanat, estetik ve yaratıcılık duygularının gelişmesine katkı sağlamaktır. 

Yukarı Çık